INILAH KEUTAMAAN BULAN MAULID SERTA AMALANNYA

Kita sebagai umat islam telah mengetahui bahwa bulan rabiul awal atau yang lebih kita kenal adalah bulan maulid, dimana bulan maulid ini merupakan bulan dimana seorang manusia yang mulia dilahirkan yakni Nabi kita Muhammad SAW.

Pada bulan maulid inilah dimana para pecinta beliau pasti akan membuat acara peringatan yang bertujuan untuk mengingatkan mereka kepada manusia yang sempurna dan mulia yakni Nabi Muhammad SAW, baik membuat acara kecil-kecilan maupun acara besar-besaran, baik dilaksanakan dikampung ataupun dikota-kota besar lainnya untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW.

Dan pada bulan ini pula lah para pecinta beliau merasa senang dan bahagia, karena bagaimana tidak senang dan bahagia kalau pada bulan ini dilahirkannya manusia yang mulia yang mana telah diutus untuk membawa kita kepada jalan yang lurus, dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang.

Adapun keutamaan yang istimewa pada bulan ini. Berikut keutamaan bulan maulid atau bulan rabiul awal atau bulan kelahiran NabI Muhammad SAW yang dikatakan oleh sahabat beliau:

Abu Bakar As Shidiq RA

“Barang siapa yang menginfaqkan hartanya di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka orang itu akan menjadi temanku di syurga”

Umar Bin Khattab RA

“Barang siapa mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka ia benar-benar telah menghidupkan agama Islam”

Utsman bin Affan RA

“Barang siapa yang menginfaqkan harta pada bacaan (kisah) kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka (pahalanya) seperti hadir pada perang badar dan perang hunain’

Ali bin ABi Thalib Karamallahu Wajhah

“Barang siapa mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka ia tidak akan keluar dari dunia (mati) kecuali dengan membawa Iman”

Imam Syafi’I pun mengatakan bahwa:

“Barang siapa mengumpulkan saudara-saudaranya untuk menghormati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW menyediakan makanan serta berbuat kebaikan kepada mereka, maka Allah SWT akan membangkitkannya pada hari kiamat bersama para orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang sholeh dan meraka berada dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan”

Imam Sara As Syaqaty pun juga mengatakan bahwa:

“Barang siapa menuju tempat yang dibacakan (kisah0 kelahiran Nabi Muhammad SAW maka dia akan diberi taman di syurga, karena tidak ada tujuan untuk itu, kecuali karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Beliau bersabda :”Barang siapa mencintaiku maka ia akan bersamaku di syurga”

KEUTAMAAN BULAN MAULID

  1. Bulan kebahagiaan dimana dilahirkannya seorang pemimpin yang diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam (Rahmatn Lil ‘Alamin)
  2. Bulan yang memiliki banyak keberkahan
  3. Bulan yang istimewa dimana pada bulan ini kita dapat mengungkapkan kegembiraan dengan meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW.
  4. Mendapatkan rahmat dari pada Allah SWT

 

AMALAN BULAN MAULID

Untuk mendapatkan keberkahan dari keutamaan bulan maulid yakni kita dapat melaksanakan suatu amalan yang dapat kita amalkan pada bulan ini. Adapun amalan yang bagus kita amalkan pada bulan maulid atau bulan dimana lahirnya manusia yang paling mulia dan sempurna ini. Sebenarnya amalan yang dapat kita amalkan pada bulan ini tidaklah berbeda dengan amalan pada bulan lainnya, hanya qoidahnya saja. Jadi kita niatkan segala amalan yang kita amalkan untuk menyambung hati kepada Nabi Muhammad SAW.

Berikut beberapa amalan yang dapat kita amalkan pada bulan ini:

  1. Memperbanyak Sholawat Kepada Nabi Muhammad SAW.
  2. Memperbanyak sedekah untuk memperingati dan memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW.
  3. Bersilaturahmi dengan kerabat atau saudara dan mengadakan acara peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW.
  4. Mengingat serta memuliakan dan membesarkan Nabi Muhammad SAW dengan pembacaan sejarah dalam irama berupa syair yang lebih kita kenal dengan Maulid Habsy.
  5. Dan yang terpenting adalah menjalankan sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang mana ajaran tersebut disampaikan bersambung kepada Sahabat hingga Ulama kita pada zaman sekarang ini kepada kita.

 

Semoga dengan memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW serta mengetahui keutamaan bulan maulid ini dapat meningkatkan dan menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, sebab mencintai beliau merupakan suatu kewajiban dimana kecintaan kita terhadap beliau melebihi cinta kita pada diri kita sendiri maupun keluarga kita. sehingga kita nantinya dapat berkumpul dengan beliau di akhirat kelak.

Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW:

“Tidak sempurna iman seseorang diantara kamu sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada anaknya, orang tuannya, dan manusia seluruhnya” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dan

“Barang Siapa yang mencintaiku, maka ia akan bersamaku di syurga”

WhatsApp chat